» Prisliste | » Reguleringsbestemmelser

UTSOLGT!

Solrikt beliggende ved Otrøvatnet (ca 1.000 m.o.h) har vi meget attraktive hyttetomter til salgs. Børrelia II ligger ca 1 km vest for Tyin/Filefjell Skisenter.

Tomtene varierer i areal fra ca 800 kvm til 1.900 kvm. Det er lagt vekt på tilliggende friarealer og en naturvennlig utbygging. Tomtene blir tilknyttet offentlig vann-, kloakk- og strømnett og har helårsvei. Kabel-TV er også lagt inn til tomtene.

Via linkene over kan du se priser og status på tomtene og lese reguleringsbestemmelser for Børrelia II.


Reguleringskart
» kartskisse over hyttetomtene på Børrelia II.


Illustrasjonsskart
» kartskisse over hyttetomtene på Børrelia II.