Betaler gjerne for utgravinger på Tyin.

Av Kjell Mære 12. august 2004

Vang: Tom Olav Holtet, daglig leder i Jotunheimen eiendom as, jubler over funnene og historien som arkeologene har avdekket på Tyin. Nå åpner han lommeboka for at utgravingene skal komme i gang.

- Dette er uhyre spennende for oss. Vi har kjent til historien til Tyin og har fortalt hyttebyggerne om de mange kulturminnene som finnes i området. Etter arkeologenes registreringer denne sommeren, kan vi slå fast at denne historien har blitt enda rikere, og det er noe vi vil bruke aktivt i tida framover, sier han.

Holtet møtte sammen med noen representanter fra grunneierne til informasjonsmøte og befaring i forbindelse med lanseringen av rapporten fra arkeologene. Denne rapporten avslører altså at omfanget av jernutvinning og bosetting i området rundt Tyin og Filefjell har vært mer omfattende enn de tidligere har visst om.

På møtet var også representanter fra universitetets oldsakssamlinger, fra Riksantikvaren og vang kommune. Kommunens folk får nå en travel ettersommer og høst for å få godkjent reguleringsplanen for området, slik at både vernemyndighetene og utbyggeren kommer videre med sitt arbeid.

Utbyggeren må betale
Tom Henning Larsen ved Universitetets oldsakssamlinger karakteriserer området med jernutvinningsanleggene og de gamle ferdselsvegene som svært spennende, og vil sette folk på videre registreringer og utgravinger så snart de formelle tingene er i orden.

- Vi er avhengige av godkjente planer for å sette i gang med dette arbeidet, og det er opp til Vang kommune å få disse planene godkjent. Så må vi komme til enighet med utbyggeren om en finansiering. Det er utbyggeren som skal betale arbeidet, sier han.

- Larsen roser samarbeidet med grunneierne og med Jotunheimen eiendom as som har vært imøtekommende i prosessen.

Vi betaler
Tom Olav Holtet i Jotunheimen eiendom as vil gjerne være med på å finansiere utgravingene.

- I første rekke er vi interessert i å få fortgang i ytterligere registreringsarbeid og utgravinger i Gudbrandslie, der vi allerede har mange kjøpere på hyttetomter. Men det må handles raskt. Tomtekjøperne venter ikke hvor lenge som helst på at dette arbeidet blir utført, sier han.

- Men Holtet er svært positiv til å ta vare på og formidle historien på Tyin på en slik måte at både fastboende i Valdres, hytteboerne og tilfeldige turister får oppleve de unike historiske kulturminnene som finnes på  Tyin.

- I tillegg til å betale for de arkeologiske arbeidene, er vi også villige til å sørge for at de best tilgjengelige kulturminnene blir presentert med skilt og tilrettelagt, slik at det blir en opplevelse i seg sjøl, sier han.

Han sier at det kan bli snakk om å bruke millionbeløp til dette arbeidet.

- Dette er noe av identiteten til området som er vel verdt å ta vare på, sier han til avisa Valdres.