Oppsiktsvekkende arkeologifunn

Av Anne Næsheim, Publisert 06.07.2004

Arkeologer har de siste ukene funnet flere nye jernutvinningsanlegg i Vang i Valdres. Dette er oppsiktsvekkende funn mener arkeologene.

Arkeologer har de siste ukene funnet flere nye jernutvinningsanlegg i Vang i Valdres. De siste ukene har arkeologer arbeidet i området rundt Tyinkrysset i Vang. Området er kjent for å være rikt på kulturminner. Det er tidligere gjort funn som gravhauger, skålgroper, steinalderboplasser og tufter i kommunen.

Viktig jernutvinning
Jernutvinningsanleggene som nå er oppdaget har vært sentrale i utvinningen av jern fra eldre jernalder og opp i middelalderen, Prosjektleder og arkeolog Espen Finstad i Oppland fylkeskommune sier de
nye funnene fra 200-300-tallet er svært interessante - Vi kjenner til jernutvinningsanlegg andre steder i Oppland og i Hedmark, men det er første gang vi avdekker slike anlegg i dette området, sier Finstad.

Annerledes funn
Jernutvinningsanleggene som nå er oppdaget, skiller seg ut fra tidligere funn arkeologene har gjort. I følge Finstad, er anleggene som er oppdaget i Tyinnkrysset mye mindre enn andre anlegg de har avdekket.

- Det er nesten ikke jernutvinning i områdene Valdres og Vang, så det å oppdage jernutvinningsanlegg i Tyinnkrysset er veldig spennende, sier Finstad.

Vil markedsføre kulturminner
Jernutvinning har blitt utnyttet stort som ressurs opp gjennom tidene. I de gamle jernutvinningsanleggene som nå er oppdaget, ble jernet utvunnet fra jernmalm i myrene.

Arbeidet arkeologene gjør er betalt av Vang kommune og Jotunheimen eiendom, med støtte av Riksantikvaren. De nye oppdagelsen skal blant annet brukes for å markedsfører Vang som en kommune med mange kulturminner.
- Området er rikt på kulturminner, og det er viktig at vi får en god oversikt over disse, sier Finstad.

Arbeidet ved Tyinkrysset avsluttes denne uka.

(Fra Avisa Valdres, Anne Næsheim, Publisert 06.07.2004)