Selger hyttetomter i verneområde

Av Kjell Mære

Vang: Jotunheimen eiendom as tar seg ikke tid til å vente på kulturvernmyndigheter og kommune, og har allerede startet salget av 47 tomter i et nytt hyttefelt. Tomtene selges med forbehold om at området blir omregulert.

Jeg føler meg ganske sikker på at kulturvernmyndighetene vil frigi Gudbrandslie og heller bytte dette området med et område ved Tenleosen, som er minst like innholdsrikt, og ikke minst mer tilgjengelig enn det området vi vil bygge hytter i, sier hovedaksjonær Tom Olav Holtet i Jotunheimen eiendom as.

– Ikke noe valg

– Er ikke dette å foregripe resultatet av kulturminneregistreringen og kommunens reguleringsarbeid?

– Jo, men vi har ikke noe valg. De som vil kjøpe hytte på Filefjell gjør det nå, og ikke om ett år. Vi har lagt ned store ressurser i markedsføringen av området, og vi har solgt alle tomtene vi hadde i Børrelia og Børrenøse. Når vi har tomme hyller må vi fylle på med noe nytt vi kan selge, og vi har valgt å gjøre det på denne måten. Vi har fått klarsignal fra både Vang kommune og vernemyndighetene, men gjør dette helt på egen risiko. Men jeg er rimelig optimistisk når det gjelder denne prosessen og at det vil gå slik vi har lagt opp til, sier Holtet.

47 hyttetomter

På Jotunheimen eiendom as’ sine internettsider ligger det et kart som viser at selskapet allerede har seksjonert området i hyttetomter, før området i det hele tatt er regulert. På en link ligger det en oversikt over 47 tomter, der 23 allerede er solgt og seks er reservert. Prisen på tomtene som fortsatt er ledige, varierer fra 790.000 kroner til 920.000 kroner. dette inkluderer framføring av veg, vatn og kloakk til tomtegrensa.

– Hva skjer dersom vernemyndighetene ikke vil gå med på å omregulere området?
– Da må vi bare ta det til etterretning. De som har kjøpt tomtene kjenner forbeholdet, og dersom området ikke er omregulert innen nyttår, kan begge parter heve kjøpet, sier Holtet.

Løpet er klart

Holtet mener at reguleringsplanen for Gudbrandslie kan være godkjent av kommunestyret i Vang på deres møte i september.
– Arkeologene kommer om 14 dager, og skal arbeide i felten like lenge. Fylkeskonservatoren har lovet rapporten ferdig før utgangen av juli, og da starter Vang kommune sin reguleringsprosess. Ifølge ordfører Haalien, vil planene bli vedtatt på kommunestyremøtet i september, mener Holtet.
– Er ikke denne måten å gå frem på å øve press på myndighetene for å få det som man vil?
– Jeg mener heller at vi og kommunen har et felles mål; å skape næringsutvikling i kommunen. For vernemyndighetene handler det om å få tilgang på et nytt og bedre område i bytte for det de gir slipp på, sier Tom Olav Holtet.

-----------------------------------------------------------

– Må gå på skinner

Ordfører Knut O. Haalien i Vang forstår at Jotunheimen eiendom as vil ha en så rask avgjørelse fra kommunestyrets side som mulig.
– Vi er avhengige av at rapporten fra kulturvernmyndighetene foreligger i rimelig tid, slik at vi får starta reguleringsplanarbeidet i løpet av sommeren. Om dette går på skinner, skal vi klare å behandle saka i kommunestyret 23. september, ellers har vi et møte på begynnelsen av november.
Haalien avviser at han føler noe press fra utbyggeren når tingene blir forsert så raskt.
– Vi behandler denne saka på vanlig måte, ut fra de prinsippene som gjelder. Både vi og utbyggeren ønsker en raskest mulig framdrift i denne saka, sier han.

-----------------------------------------------------------

Selger på egen risiko
– Jeg kan bekrefte at vi har blitt forespurt av Jotunheimen eiendom om det er greit at de starter salget av tomter i Gudbrandslie før ting er avklart.
Vi har gitt klar tilbakemelding om at det skjer på egen risiko, sier teknisk sjef i Vang, Terje Hålien.
– Jeg kan godt forstå at Jotunheimen eiendom as vil holde kontinuiteten i tomtesalget oppe, og i stedet for at det blir en pause i markedsføring og salg, er det greit at det blir gjort på denne måten. Men det betyr ikke at resultatet av reguleringsprosessen er gitt på forhånd. Den blir foretatt på sjølstendig grunnlag, sier Hålien.

-----------------------------------------------------------

– Ikke automatisk frigitt
Arkeolog Irene Skauen ved fylkeskonservatorens kontor, sier hun helst hadde sett at registreringene og et eventuelt omreguleringsarbeid hadde vært unnagjort før Jotunheimen eiendom starter salget av hyttetomter i verneorådet.
–Per i dag er dette et verneområde med kulturminner som er automatisk freda. Selskapet er gjort kjent med at de løper risikoen sjøl, også økonomisk, med å starte salg og markedsføring av hyttetomter i et verneområde. Det er på ingen måte gitt at resultatet blir slik Jotunheimen eiendom as ser for seg. Det vil undersøkelsene de nærmeste ukene vise. sier hun.


-----------------------------------------------------------

Dette er saka:
• Jotunheimen eiendom as har gjennom en avtale med 16 grunneiere opsjon på å selge hyttetomter på Tyin

• Til nå er to områder regulert, Børrelia 2 og Børrenøse.

• Alle tomtene er solgt og selskapet vil nå regulere flere tomter.

• Arealene som selskapet vil bygge ut ligger i et område med mange kulturminner.

• Kulturvernmyndighetene vil kartlegge alle kulturminner i Tyin/Filefjellområdet før nye områder slippes løs til hyttebygging.

• I påvente av at kulturvernmyndighetene har undersøkt området Gudbrandslie, og i påvente av resultatet av kommunens reguleringsarbeid, har Jotunheimen eiendom begynt å selge tomter i området.

• I løpet av juli måned vil fylkeskonservatoren ha gjennomgått områdene og laget en rapport om kulturminnene.