Tomten til byggetrinn II, februar 2006. Byggetrinn I i bakgrunnen.