Bredbånd
Vårt trådløse bredbåndsnett Repeatit har hatt varierende stabilitet, og hatt mye nedetid det siste året. Kapasiteten er heller ikke på nivå med hva dagens nettbrukere krever, og vedlikeholdskostnadene har vært svært høye for oss.
Vi investerte derfor i et helt nytt bakkebasert fibernettverk sommeren 2011,  og kan nå levere 3 bredbåndsklasser gjennom dette CMTS nettet.

Repeatit nettet er nå helt nede etter stormen som herjet i julen, og det vil ikke bli satt opp igjen. Fakturering for Repeatit abonnement stoppet i juni 2011.Bestillingsskjema og abonnementsvilkår (word doc)