Sulefjellet og Suletinden. Otrøvannet i forgrunnen.